Lee Kum Kee
  • View
5,30 €

340 g Bag, Hong Kong.

8,60 €

1.75 L

4,50 €

510 g Hong Kong

6,90 €

Hong Kong

3,00 €

1,60 €

3,80 €

4,20 €

4,50 €

1,50 €

80g bag

1,50 €

50g bag

1,60 €

Also good for chicken, pork and vegetables.

4,30 €

3,95 €

3,95 €

6,60 €

5,50 €

3,20 €

5,80 €

Sichuan Dan Dan Noodle Sauce

7,80 €

335g Bottle Hong Kong

3,90 €

5,20 €

3,40 €

240g Bottle Hong Kong

3,80 €

LKK, Jar, Hong Kong

4,90 €

567 g Bottle Hong Kong

3,80 €

3,80 €

3,80 €

2,20 €

6,80 €

3,99 €

4,50 €

4,30 €

1,50 €

4,80 €

13,19 €

Charsiu making kit : Charsiu Sauce + Oyster Sauce + Premium Dark Soy Sauce .

3,80 €

1,50 €

60g bag