4,00 €

190g Cup, Korea

4,90 €

360g package, China

4,95 €

172g bag, Japan

2,20 €

120g bag, Korea

4,90 €

900 g bag, Korea

3,70 €

300g pakkaus Singapore

4,90 €

500g pakkaus Thaimaa

1,50 €

103g bag Hong Kong

3,20 €

375 g bag Thailand

4,30 €

250g bag Vietnam

3,50 €

188g bag China

2,60 €

200 g pack China

3,80 €

108 g cup Hong Kong

1,70 €

111 g bag, China

1,70 €

113 g bag, China

3,80 €

114 g box, Hong Kong

1,70 €

120g bag, Korea

2,50 €

cup/68 g

4,95 €

182g Bag, Japan

2,96 € 3,70 €

230g bag, Japan BBD 07.06.2022

1,00 €

40g bag Thailand

3,50 €

3,80 €

Cup 105 g China

4,95 €

Origin: Japan

1,60 €

2,50 €

1,50 € 2,00 €

BBD 21.04.2022

2,00 €

2,00 €

2,20 €

1,50 €

2,80 €

85 bag, Japan

1,50 €

Nissin 100g Hong Kong

2,80 €

95 g

2,80 €

102 g

3,50 €